บริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ซึ่งได้ดำเนินกิจการโรงงานผลิตท่อ PVC สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (สีฟ้า) และร้อยสายไฟ (สีเหลือง) ที่ได้รับ อนุญาตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และกำลังขยายการเติบโตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  โดยยังคง ได้รับความเชื่อถือจากตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ ทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างดี เนื่องมาจากคุณภาพและราคาที่ตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงลูกค้ารายย่อยมองว่าราคาถูกและคุ้มค่ามากกับคุณภาพสินค้าที่ได้รับไป

ทางบริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัด ขอขอบคุณและให้คำมั่นสัญญาในการพัฒนาคุณภาพและบริการให้แก่ลูกค้าทุกท่านสืบไป

Continue Reading