ผลิตภัณฑ์ของเรา

ทางบริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตท่อพีวีซี ผลิตชนิดสินค้าหลักๆอยู่ 2 ประเภท คือ

  1. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ( uPVC Pipe for Drinking Water Service ) ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2561 มีสีฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ โดยท่อน้ำดื่มจะแบ่งออกเป็นอีก 2 รูปแบบ คือแบบปลายเรียบ และแบบปลายบาน (Conforming to TIS.17-2561 “Standard For Unplasticed Polyinyl Chloride Pipes For Drinking Water Service” In Arctic Blue Colour for Applications in Portable Water Supply And Distribution, Drainage, Sawage and etc.)
    การแยกประเภทของท่อน้ำดื่ม จะแยกด้วย ชื่อของขนาดท่อ และชั้นคุณภาพ โดยรายละเอียดตามตาราง ด้านล่างPVC-Waterpipe-01หมายเหตุ
    1. ความยาวมาตรฐานของท่อยาว 4 เมตร (400 เซนติเมตร)
    2. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17-2532 มีสีฟ้า
  2. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ แบบท่อปลายธรรมดา ( uPVC Pipe for Electrical Wiring and Telephone Cable Conduit with Both Plain End ) ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.216-2524 มีสีเหลือง สำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ ( Conforming to TIS.216-2524 “Standard For Rigid PVC Conduit For Electrical Wiring and Telephone Cable” in Light Yellow Colour for Applications in Electrical Wiring & Telephone Cable Conduit )
    การแยกประเภทของท่อร้อยสายไฟ จะแยกด้วย ชื่อของขนาดท่อ และชั้นคุณภาพ โดยรายละเอียดตามตารางด้านล่างPVC-Waterpipe-02