ร่วมงานกับเรา

waterpipe-joinus

ร่วมงานกับเรา บริษัท วอเตอร์ ไพพ์ จำกัด

1.ตัวแทนจำหน่าย ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรง และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย หากจังหวัดนั้นๆมีตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้ว

2.พนักงานทุกตำแหน่ง โดยทางบริษัทมีสวัสดิการ ดังนี้

2.1 วันหยุดลาพักร้อนประจำปี
2.2 โบนัสประจำปี
2.3 ค่าล่วงเวลา
2.4 ค่ากะ
2.5 เงินกองกลางสำหรับพนักงาน
2.6 ค่าตำแหน่งตามตำแหน่งงาน

3.รถบรรทุกไม่ประจำทาง แบบร่วมบริการ เนื่องจากบริษัท วอเตอร์ ไพพ์ มีบริการ ส่งสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งหลายๆครั้ง จำนวนรถขนส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จึงต้องการรถร่วมบริการเพิ่ม